INTERVENCIJE

Prometna nesreća poviše Grada

Dana 27.03.2017. godine u 08:52 zaprimljena je dojava o izlijetanju vozila sa magistrale poviše Grada. Na intervenciju je odmah upućeno 6 vatrogasaca sa 3 vozila, gdje su odmah po dolasku pristupili osiguravanju vozila od daljnjeg prevrtanja i vađenju unesrećene osobe iz vozila. Intervencija je završena u 09:26.