INTERVENCIJE

Vježba prometne nesreće autobusa


Dana 02. i 03. lipnja 2017. godine održana je vatrogasna vježba spašavanja unesrećenih osoba pri prometnoj nesreći autobusa na kojoj je sudjelovalo ukupno 42 vatrogasca iz JVP Dubrovački vatrogasci, DVIP Dubrovnik, JVP Vukovar, pripadnici HMP Dubrovnik i CK Dubrovnik. Cilj je bio obuka vatrogasaca za rad prilikom prometnih nesreća koje su nastale na nepristupačnim terenima u kojima sudjeluje više unesrećenih osoba. Na koji način pravilno pristupiti spašavanju unesrećenih, a da se pritom dodatno ne ugroze životi unesrećenih i samih vatrogasaca i ostalih sudionika spašavanja, u kojem vremenskom periodu je moguće pristupiti oslobađanju i zbrinjavanju većeg  broja unesrećenih iz vozila i iz provalija, i dali „zlatni sat“ u ovakvim slučajevima funkcionira i ako ne što učiniti po tom pitanju. Utvrdit kako na terenu izgleda postupak trijaže i zbrinjavanje unesrećenih prema prioritetima stupnja ozljede.

Prvi dan započeo je teoretskom nastavom koje je obuhvatilo teme konstrukciju i namjenu autobusa, spašavanje pri prometnim nezgodama autobusa koje je izlagao Stjepan Draganić, pomoćnik zapovjednika  JVP Vukovar. Po završetku teoretskog dijela pristupilo se praktičnom dijelu obuke koji je bio zamišljen na način da se formiraju četiri radne točke koje obuhvaćaju slijedeće teme:

Radna točka 1: stabilizaciju autobusa raspoloživim sredstvima i izradu skele kako bi se omogućio što lakši pristup i rad.

Radna točka 2: trijažu unesrećenih, pripremu za izvlačenje iz provalije, zbrinjavanje unesrećenih.

Radna točka 3: spuštanje opreme u provaliju, izradu improviziranih tračnica i žičara za izvlačenje unesrećenih.

Radna točka 4: rad s hidrauličnim i ostalim alatima, oslobađanje unesrećenih.

Drugi dan pristupilo se primjeni usvojenih znanja iz prethodnog dana u realnom vremenu.

 

Ovim putem želimo se zahvaliti gradu Dubrovniku, Libertas Dubrovnik d.o.o. Za prijevoz putnika, Grbić d.o.o. i svim sudionicima vježbe.

Autobus će ostati još neko vrijeme na samoj lokaciji kako bi se još na njemu moglo vježbati i kako bi što više vatrogasaca sudjelovalo.