INTERVENCIJE I DOGAĐAJI

Vježba spremnosti u slučaju požara

 

U Elektrojug Dubrovnik dana 08.10.2021. god. provedena je vježba spremnosti pri izvanrednom događaju požara u kojoj su sudjelovali zaposlenici HEP ODS–a Elektrojug Dubrovnik i JVP grada Dubrovnika „Dubrovački vatrogasci“.

Cilj vježbe bio je provjeriti spremnost i komunikaciju radnika Elektrojug Dubrovnik s vanjskim tijelima nadležnim za postupanje u izvanrednim situacijama, provjeru spretnosti radnika da na najbrži i najsigurniji način napuste objekt kako je to predviđeno u planu evakuacije i spašavanja, provjeru osposobljenosti radnika u rukovanju protupožarnom opremom i pružanju prve pomoći.