PRISTUP INFORMACIJAMA - VZGD

Javna nabava VZGD

 

PLAN NABAVE

Od 01. siječnja 2018. godine Plan nabave se sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine 101/17) objavljuje na stanicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.

 

JEDNOSTAVNA NABAVA

 

NATJEČAJI JAVNE NABAVE

Svi postupci javne nabave objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina.

 

SUKOB INTERESA

 

OBJAVA UGOVORA JAVNE NABAVE

Od 1. siječnja 2018. Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma čija je vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 20.000,00 kuna se sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine 101/17) objavljuje u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske