INTERVENCIJE I DOGAĐAJI

Nabava uništene, oštećene ili rashodovane opreme na vatrogasnim intervencijama u Sisačko-moslavačkoj županiji iza potresa

 

JVP "Dubrovački vatrogasci" sudjelovala je u operaciji pod nazivom "Nabava uništene, oštećene ili rashodovane opreme na vatrogasnim intervencijama u Sisačko-moslavačkoj županiji iza potresa" koja je financirana iz Fonda solidarnosti Europske unije. Na taj način nabavili smo opremu i uređaje u vrijednosti 347.368,75 HRK / 46.103,76 EUR.