JAVNA NABAVA - JVP

Natječaji javne nabave

  • Svi postupci javne nabave objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina.

Sukob interesa

  • Sukladno članku 80. stavku 2. točki 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, 120/2016) objavljujemo da nema gospodarskih subjekata s kojima JVP ''Dubrovački vatrogasci'' kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.