SERVIS I PRODAJA VATROGASNIH APARATA

U sklopu postrojbe nalazi se servis vatrogasnih aparata gdje se obavljaju periodični i kontrolni pregledi vatrogasnih aparata, kao i prodaja vatrogasnih aparata i ostale opreme za početno gašenje požara.

Radno vrijeme servisa je:  ponedjeljak - petak od 08:00 do 14:00 sati.

Telefon: 020/ 325-332